sk | en
Chemko

Spoločnosť

Chemická výroba v Strážskom, sa začala v roku 1952 výstavbou továrne s výrobou zameranou na produkciu výbušnín a medziproduktov určených pre vojenské a civilné účely. 

V deväťdesiatych rokoch sa však situácia na trhu zmenila, ekonomicky neefektívna výroba výbušnín bola na konci roka 2003 pozastavená a 1. januára 2005 definitívne ukončená. 

Dňom 03. 04. 2009 bola spoločnosť Chemko, a. s. Strážske, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, zrušená a od toho istého dňa vstúpila do likvidácie. Valné zhromaždenie vymenovalo za likvidátora  spoločnosť INVESTEND, s.r.o. so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava zastúpenú JUDr. Jurajom Vrábelom, konateľom spoločnosti.

V súčasnosti spoločnosť Chemko, a. s. Slovakia vyrába špičkové chemické produkty anorganickej a organickej chémie akými sú svetelné stabilizátory (napr. Dastib) a ich medziprodukty, pentaerytritol a fenolické živice. 

Ďalšie spoločnosti zabezpečujú obslužné činnosti pre chemickú výrobu v areáli Chemka a pre externých klientov.