Spoločnosť - Chemko, a.s.
sk | en
Chemko, a. s. Slovakia

Spoločnosť

Chemická výroba v Strážskom, sa začala v roku 1952 výstavbou továrne s výrobou zameranou na produkciu výbušnín a medziproduktov určených pre vojenské a civilné účely. 

V deväťdesiatych rokoch sa však situácia na trhu zmenila, ekonomicky neefektívna výroba výbušnín bola na konci roka 2003 pozastavená a 1. januára 2005 definitívne ukončená. 

V súčasnosti spoločnosť Chemko, a. s. Slovakia vyrába špičkové chemické produkty anorganickej a organickej chémie akými sú svetelné stabilizátory (napr. Dastib) a ich medziprodukty a fenolické živice. 

V súvislosti s rozširovaním portfólia služieb, spoločnosť Chemko, a. s. Slovakia poskytuje činnosti súvisiace so strediskom železničnej dopravy.

Ďalšie spoločnosti zabezpečujú obslužné činnosti pre chemickú výrobu v areáli Chemka a pre externých klientov. 

 
Titulok