Kontakt

Sídlo spoločnosti

Chemko, a. s. Slovakia
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Prevádzka

Chemko, a. s. Slovakia
Priemyselná 720
072 22 Strážske
Tel.: +421 905 706 127
e-mail: info@chemko.sk

Kontakt pre média

e-mail: mediainfo@energochemica.eu