Študenti

Spoločnosť Chemko, a. s. Slovakia intenzívne spolupracuje so základnými a strednými školami v regióne. Študenti môžu u nás nadobudnúť  praktické skúsenosti a zručnosti. V rámci podpory vzdelávania a zamestnania sa študentov v podmienkach podnikovej praxe ponúkame:

Možnosť odbornej praxe:

 • začiatok, záver a rozsah praxe bude dohodnutý individuálne so študentom.
 • táto prax bude uznaná ako povinná výrobno-odborná prax študenta absolvovaná v priebehu štúdia.

Možnosť spracovať témy seminárnych, bakalárskych, diplomových a doktorandských prác:

 • Vypracovanie tém diplomových prác:
  • témy seminárnych (SP), diplomových (DP) a bakalárskych prác (BP) súvisia s predmetom činnosti Chemko, a. s. Slovakia
  • téma nepopisuje daný stav, ale rieši problém; výsledkom DP, BP je návrh riešenia
 • Ako postupovať, ak máte záujem o vypracovanie DP:
  • zaslať žiadosť o vypracovanie témy SP, DP, BP spolu so životopisom na nižšie uvedenú adresu
  • ak Vaša žiadosť bude pozitívne posúdená, pridelíme Vám konzultanta
  • do 5 dní Vám zašleme vyjadrenie k Vašej žiadosti

Svoje žiadosti posielajte mailom na adresu: monika.marcinova@chemko.sk