Profil spoločnosti

Chemická výroba v Strážskom sa začala v roku 1952 výstavbou továrne so zameraním výroby na produkciu výbušnín a medziproduktov určených pre vojenské a civilné účely.

Dcérske spoločnosti holdingu Energochemica SE aktuálne zabezpečujú obslužné činnosti pre klientov v areáli Chemka – Strážske priemyselný park.

Strategickým zámerom manažmentu spoločnosti je vybudovať v areáli spoločnosti moderný priemyselný park so širokou škálou poskytovaných služieb.

Predurčuje ho k tomu výhodná geografická poloha, jednoduchá logistika pri preprave surovín a výrobkov, vybudovaná a funkčná infraštruktúra v areáli ako aj voľné pozemky a budovy vhodné na prenájom.

Víziou manažmentu je vytvoriť v zemplínskom regióne zázemie pre potenciálnych investorov a spoluvytvárať pracovné miesta pre jeho obyvateľov, zabezpečiť tak rozvoj a ekonomický rast.

Našim cieľom je patriť k popredným spoločnostiam  na Slovensku v oblasti efektívnosti, udržateľného rozvoja a ekologickej rovnováhy.