Profil spoločnosti

Chemická výroba v Strážskom sa začala v roku 1952 výstavbou továrne so zameraním výroby na produkciu výbušnín a medziproduktov určených pre vojenské a civilné účely.

V deväťdesiatych rokoch sa však situácia na trhu zmenila, ekonomicky neefektívna výroba výbušnín bola na konci roka 2003 pozastavená a 1. januára 2005 definitívne ukončená.

V súčasnosti spoločnosť Chemko, a. s. Slovakia vyrába špičkové chemické produkty anorganickej a organickej chémie, akými sú svetelné stabilizátory (napr. Dastib) a ich medziprodukty a fenolické živice.

Ďalšie spoločnosti zabezpečujú obslužné činnosti pre chemickú výrobu v areáli Chemka a pre externých klientov.

Strategickým zámerom manažmentu spoločnosti je vybudovať v areáli spoločnosti moderný priemyselný park so širokou škálou poskytovaných služieb.

Predurčuje ho k tomu výhodná geografická poloha, jednoduchá logistika pri preprave surovín a výrobkov, vybudovaná a funkčná infraštruktúra v areáli ako aj voľné pozemky a budovy vhodné na prenájom.

Víziou manažmentu je vytvoriť v zemplínskom regióne zázemie pre potenciálnych investorov a spoluvytvárať pracovné miesta pre jeho obyvateľov, zabezpečiť tak rozvoj a ekonomický rast v oblasti, kde si dnešné Chemko vybudovalo stabilné postavenie na trhu a dobré meno v chemickom priemysle.

Našim cieľom je patriť k popredným chemickým spoločnostiam  na Slovensku v oblasti efektívnosti, udržateľného rozvoja a ekologickej rovnováhy.