Orgány spoločnosti

PREDSTAVENSTVO
Ing. Michal Bočko člen predstavenstva
Ing. Igor Plitko člen predstavenstva
Dozorná rada
Ing. Boris Kreheľ predseda dozornej rady
RNDr. Igor Chomča, PhD. člen dozornej rady
Jana Lipovská člen dozornej rady
Výkonné vedenie
Ing. Michal Bočko generálny riaditeľ
Ing. Igor Plitko finančný riaditeľ