Ostatné

Ekoseparol ST

Skladuje sa v uzavretých obaloch v suchých, krytých skladoch chránených pred poveternostnými vplyvmi pri teplote -10 až +40° C. Záručná doba pri dodržaní predpísaných podmienok pri skladovaní je 6 mesiacov odo dňa výroby. 

Cestná doprava.

SKLADOVANIE

1000 l IBC kontajnery, 200 l sudy.

DOPRAVA

Ekoseparol ST má široko-spektrálne použitie ako odformovací olej. Používa sa okrem iného v drevárskom a nábytkárskom priemysle pri výrobe tvarovaných preglejok, lamiel a DTD, pri výrobe dosiek na šalovanie a pri výrobe betónových tvárnic.

BALENIE

Znak kvality

Jednotka

Hodnota

Hustota pri 20oC

kg/m3

912 - 922

Kinematická viskozita pri 40oC

mm2/s

35 - 60

Číslo kyslosti

mg KOH/g

max. 1,5

 

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu.

POUŽITIE

Ekoseparol ST je kvapalina na báze repkového oleja so zušľachťujúcimi prísadami, moderátormi viskozity, detergentmi a depresantmi. Je to ekologicky čistá, žltohnedá, olejovitá viskózna kvapalina, biologický rozpad s účinnosťou 97 % trvá asi 21 dní.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

ZLOŽENIE, VZHĽAD A VLASTNOSTI

Ekorezol

Skladuje sa v uzavretých obaloch v suchých, krytých skladoch chránených pred poveternostnými vplyvmi pri teplote -10 až +40° C. Záručná doba pri dodržaní predpísaných podmienok pri skladovaní je 6 mesiacov odo dňa výroby. 

Cestná doprava.

SKLADOVANIE

1000 l IBC kontajnery, 200 l sudy.

DOPRAVA

Ekorezol sa používa výhradne na mazanie reťazí motorových píl. Vysokou priľnavosťou k mazanému povrchu výrazne znižuje opotrebovateľnosť reťazí a vodiacich líšt. Výrobok nemožno použiť na mazanie motorov reťazových píl.

BALENIE

Znak kvality

Jednotka

Hodnota

Hustota pri 20oC

kg/m3

912 - 922

Kinematická viskozita pri 40oC

mm2 /s

min. 65

Číslo kyslosti

mg KOH/g

max. 1,5

Obsah popola

hmot. %

max. 0,1

 

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu.

POUŽITIE

Ekorezol je žltohnedá olejovitá kvapalina na báze rastlinného oleja s obsahom stabilizačných prísad maximálne do 3 % hm. Je to nehorľavá kvapalina s bodom vzplanutia nad 300°C, s bodom tuhnutia do -20°C. Viskozitný index Ekorezolu je 150.

Skúška na korozivnosť ocele (podľa STN 65 6075) je negatívna.

Výrobok sa hodnotí ako ekologický čistý. Biologický rozpad s účinnosťou 97 % trvá asi 21 dní.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

ZLOŽENIE, VZHĽAD A VLASTNOSTI

Formalín technický

V uzavretých obaloch a skladoch zabraňujúcich poveternostným vplyvom.

Upozornenie: Formalín bez prídavku metanolu ako stabilizátora sa kalí a z roztoku vypadáva paraformaldehyd. Aby nedochádzalo k vypadávaniu paraformaldehydu je potrebné skladovať Formalín technicky pri teplote min. 40°C.

Cestná doprava.

SKLADOVANIE

1000 l IBC kontajnery, 200 l sudy, bandasky s min. objemom 30 l.

DOPRAVA

Používa sa ako dezinfekčný prostriedok a pre rôzne organické syntézy.

BALENIE

Znak kvality

Jednotka

Hodnota

Obsah formaldehydu

% hm.

36 - 38

Obsah metanolu

% hm.

max. 1,0

Kyseliny ako HCOOH

% hm.

0,04

Železo (Fe)

% hm.

max. 0,0005

Síranový popol

% hm.

max. 0,008

 

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu.

POUŽITIE

Formalín technický je bezfarebná priezračná kvapalina.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

ZLOŽENIE, VZHĽAD A VLASTNOSTI