Pomocný materiál

V rámci ďalších činností, ktoré súvisia s finalizáciou a balením produkcie a samotnou prípravou expedície, používame rôzny pomocný materiál, napr. big-bagy, fólie, palety, vrecia, atď.

Zoznam pomocného materiálu

Obalový materiál
Palety
Fólie
Pohonné hmoty
Oleje, mazivá
Tlačivá
Kancelársky materiál
Laboratórne sklo, pomôcky
Laboratórne chemikálie
Kancelársky materiál
Ochranné pomôcky
Pracovné náradie
Papierové vrecia

Chcete byť našim dodávateľom pomocného materiálu? Kontaktujte nás:

Danka Baánová
email: danka.baanova@energochemica.eu
Tel.:: +421 56681 4063