Spoločnosť Chemko, a. s. Slovakia si uvedomuje, že svojimi aktivitami vplýva na svoje  okolie. Robíme však všetko preto, aby, aby sme tieto negatívne vplyvy znižovali.  Dbáme na  bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu životného prostredia a havarijnú prevenciu. Pre zaistenie bezpečnosti zamestnancov a verejnosti v okolí spoločnosť prijala „Program prevencie závažných priemyselných havárií“.

Informácia pre dotknutú verejnosť