REACH

Chemko, a.s. ako výrobca chemických látok a zmesí zabezpečuje  požiadavky vyplývajúce z európskej chemickej legislatívy Nariadenia (EP) a Rady (ES) 1907/2006 REACH.
Vyrábané chemické látky spĺňajú podmienky registrácie v predpísaných registračných obdobiach.

Podrobnejšie informácie poskytneme na: tel: +421/56 681 4080 a e-mail: reach@chemko.sk