Sledovanie emisných hodnôt

Stav vypúšťaných emisií zo spaľovne výrobne Dastib je dostupný na  chemko.sk/emisie.