Sledovanie emisných hodnôt

Stav vypúšťaných emisií zo spaľovne výrobne Dastib je dostupný na  www.chemko.sk/emisie.