Suroviny

V procesoch chemickej technológie a výroby sa používa široké surovinové portfólio, ktoré predstavujú anorganické a organické chemické látky a ich zmesi, atď. Najdôležitejšie suroviny sú uvedené v zozname:

Metanol
Fenol
Acetón
Močovina
Čpavok
Hydrát vápenatý
Hydroxid sodný  
Sacharóza
Hydroxid draselný
Stearín
Polyetylén
Monoetylénglykol
Izopropanol
Borax
Xylén
Etanol - lieh
Cyklohexán
Slovafol 909
Kurita
Katalyzátor TNBT
Zeocem
Chlorňan sodný
Amberjet
Vodík
Kyselina soľná
Chlorid železitý
Hamag
Marlotherm

 

Chcete byť našim dodávateľom surovín? Kontaktujte nás:

Ing. Jaroslav Tokár
email: jaroslav.tokar@energochemica.eu
Tel.:: +421 56681 4061

Danka Baánová
email: dana.baanova@energochemica.eu
Tel.:: +421 56681 4063