Svetelné stabilizátory

TAA (Triacetonamín, 2,2,6,6 - tetrametyl-4-piperidinón)

ZLOŽENIE, VZHĽAD A VLASTNOSTI

Skladuje sa v suchých a krytých skladoch, maximálne  6 mesiacov. Doporučuje sa spracovanie do 1 mesiaca. Obal udržiavať tesne uzatvorený. Vyhýbať sa teplotám nad 60 °C z dôvodu rozkladu. Výrobok chrániť pred vlhkosťou a vzduchom/kyslíkom (skladovať pod dusíkovou atmosférou).

Cestná, železničná a námorná.

SKLADOVANIE

TAA sa dodáva v pozinkovaných oceľových sudoch obsahu 200 l alebo vo vyhrievaných autocisternách.

DOPRAVA

Je organický medziprodukt, ktorý sa používa v chemickom a farmaceutickom priemysle.

BALENIE

Znak kvality

Jednotka

Hodnota

Obsah účinnej látky

 plošné %          

min. 96

 

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu.

POUŽITIE

Triacetónamín je žltá až hnedá kryštalická látka s charakt     eristickým aminickým zápachom. Je rozpustný v bežných organických rozpúšťadlách. S vodou vytvára hydrát.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

TMP (Tetrametylpiperidinol, 2,2,6,6 - tetrametyl-4-piperidinol)

Môže sa skladovať do 6 mesiacov od dátumu výroby v uzatvorených obaloch v suchých a chladných miestnostiach.

Cestná, železničná a námorná.

SKLADOVANIE

Dodáva sa v big-bagoch po 500 a 550 kg alebo v  papierových vreciach s vnútorným polyetylénovým vrecom balených po 25 kg fixované fóliou na palete.

DOPRAVA

Organický medziprodukt, ktorý sa používa na ďalšie spracovanie v chemických procesoch, hlavne na výrobu svetelných stabilizátorov typu HALS a vo farmaceutickom priemysle.

BALENIE

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Obsah účinnej látky

 hmot. %           

min. 99,5

Obsah vody

 hmot. %           

max. 0,2

Obsah popola

 hmot. %           

max. 0,1

Priepustnosť 10 % roztoku TMP v metanole

           

 

pri 425 nm

  %           

min 94,0

pri 450 nm

  %           

min. 96,0

 

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu.

POUŽITIE

TMP je  biela organická kryštalická látka s charakteristickým jemným zápachom, dodávaný vo forme prášku. Je rozpustný v bežných organických rozpúšťadlách.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

ZLOŽENIE, VZHĽAD A VLASTNOSTI

 

Dastib 845

Skladuje sa v suchých a krytých skladoch. Maximálna teplota skladovania je 35 °C. Nesmie byť uložený v blízkosti vykurovacieho potrubia, alebo iných tepelných zdrojov.

Cestná, železničná a námorná.

SKLADOVANIE

160 kg v pozinkovaných oceľových sudoch obsahu 200 l. Iný druh a spôsob balenia je predmetom dohody medzi výrobcom a odberateľom.

DOPRAVA

Je určený na ochranu polymérov pred škodlivým účinkom ultrafialového žiarenia, ktoré spôsobuje fotooxidáciu. Hlavná oblasť použitia sú polyolefíny - LDPE, HDPE a PP výrobky. Môže sa použiť aj pre PS, ABS, PA, PUR a niektoré náterové hmoty.

BALENIE

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Teplota topenia

 °C       

min. 28

Obsah popola

 hmot. %           

max. 0,1

Číslo zmydelnenia

  mg KOH/g         

128-137

Priepustnosť  5 % roztoku Dastibu v toluéne

 

 

pri 425 nm

  %           

min 75,0

pri 450 nm

  %           

min. 85,0

 

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu.

POUŽITIE

Svetelný monomerný stabilizátor (typu HALS). Je to zmesný ester vyšších mastných kyselín a 2,2,6,6 - tetrametylpiperidinolu. Pri normálnych podmienkach je to tuhá voskovitá biela až svetložltá   látka bez charakteristického zápachu.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

ZLOŽENIE, VZHĽAD A VLASTNOSTI

Dastib 845 S

Skladuje sa v suchých a krytých skladoch. Teplota skladovania nesmie prekročiť 35 °C. Nesmie byť uložený v blízkosti vykurovacieho potrubia alebo iných tepelných zdrojov.

Cestná, železničná a námorná.

SKLADOVANIE

V 20 kg papierových krabiciach s vnútorným polyetylénovým sáčkom. Teplota pri preprave nesmie prekročiť 35 °C.

DOPRAVA

Je vhodný hlavne na stabilizáciu LDPE, HDPE, PP a iných termoplastov. Polymér chráni pred škodlivým UV žiarením, ktoré spôsobuje fotooxidáciu.

BALENIE

Znak kvality

Jednotka

Hodnota

Obsah účinnej látky

hmot. %

48 - 52

 

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu.

POUŽITIE

Je to zmes esterov vyšších mastných kyselín a 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu aplikovaná na inertnom nosiči, ktorým je vysokotlakový polyetylén (LDPE). Vzhľad - biely až slabožltý jemný neprašivý granulát bez charakteristického zápachu.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

ZLOŽENIE, VZHĽAD A VLASTNOSTI

 

Dastib 845 P

Skladuje sa v suchých a krytých skladoch. Teplota skladovania nesmie prekročiť 35 °C. Nesmie byť uložený v blízkosti vykurovacieho potrubia alebo iných tepelných zdrojov.

Cestná, železničná a námorná.

SKLADOVANIE

V 20 kg papierových krabiciach s vnútorným polyetylénovým sáčkom. Teplota pri preprave nesmie prekročiť 35 °C.

DOPRAVA

Je vhodný hlavne na stabilizáciu LDPE, HDPE, PP a iných termoplastov. Polymér chráni pred škodlivým UV žiarením, ktoré spôsobuje fotooxidáciu.

BALENIE

Znak kvality

Jednotka

Hodnota

Obsah účinnej látky

hmot. %

48 - 52

 

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu.

POUŽITIE

Je to zmes esterov vyšších mastných kyselín a 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu aplikovaná na internom nosiči, ktorým je polypropylén homopolymér (PP). Vzhľad - biely až slabožltý  granulát bez charakteristického zápachu.

 

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

ZLOŽENIE, VZHĽAD A VLASTNOSTI