Bioetanol 2G

Realizácia investičnej akcie výstavby biorafinérie 2. generácie na spracovanie biomasy biotechnologickým procesom za účelom výroby biopalív 2. generácie s kombinovanou vysokoúčinnou výrobou elektriny, tepla.

Lignocelulózová biomasa bude spracovaná v postupných krokoch s produkciou etanolu a následnej konverzii na biochemikálie, využiteľné v rôznych odvetviach priemyslu, spolu so spracovaním vedľajších produktov na teplo a elektrickú energiu.

Ročná kapacita produkcie biopalív druhej generácie je plánovaná  na úrovni 30 mil. litrov.