Fenolické živice

Fenochem 507 KS01

 

Fenochem 52 KS7

V dobre uzatvorených oceľových zásobníkoch pri teplote 20-27°C. Zásobníky nesmú byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu, ani byť v blízkosti vykurovacích telies. Pre dodržanie životnosti, ktorá sa overuje miešateľnosťou živice s vodou, je potrebné dodržať doporučenú teplotu skladovania 20-27°C. Doba životnosti u odberateľa je 14 dní pri dodržaní podmienok skladovania.

Cestná a železničná doprava.

SKLADOVANIE

Produkt sa plní priamo do izolovaných automobilových alebo železničných cisterien.

DOPRAVA

Živica je určená na spájanie minerálnych a sklenených vlákien za tepla pri výrobe zvukovo a tepelne izolačných materiálov.

BALENIE

Znak kvality

Jednotka

Hodnota

Obsah sušiny (135°C, 1hod.,3g)

% hm.

min. 50

Obsah voľného formaldehydu

% hm.

5 - 7

Obsah voľného fenolu

% hm.

0,5 - 1

Obsah dusíka (N2)

% hm.

max 7,5

Miešateľnosť s vodou (10 g na 250 ml)

 -

1 : 25

B-čas (130 °C)

minúty

3-7

pH pri 20°C

 

9 – 10

Hustota (20 °C)

kg/m3

1200 ± 20

 

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu.

POUŽITIE

Vodný roztok polykondenzátu fenolu a formaldehydu rezolového typu vyrobený pomocou katalyzátora hydroxid draselný. Je to nízko viskózna kvapalina červenohnedej farby bez mechanických nečistôt.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

ZLOŽENIE, VZHĽAD A VLASTNOSTI


 

Fenokol 43 EXF


 

Fenokol 43 EXV

Znak kvality

Jednotka

Hodnota

Obsah sušiny

% hm.

46 - 52

Konzistencia Ford (20°C, 4 mm)

s

20 - 40

Dynamická viskozita pri 20°C

mPa.s

120 - 240

Obsah voľného formaldehydu

% hm.

max. 0,05

Obsah voľného fenolu

% hm.

max. 0,05

Obsah alkálií

% hm.

max. 8

Hustota pri 20°C

kg/m3

1205 ± 20

pH pri 20°C

 

11 - 12

 

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu.

 

 

Alkalický vodný roztok polykondenzátov fenolu a formaldehydu rezolového typu s modifikačným činidlom na úpravu sušiny. Je to viskózna kvapalina červenohnedej farby bez mechanických nečistôt s vodou obmedzene miešateľná. Počas skladovania stúpa viskozita vplyvom pokračujúcich reakcií produktov fenolu a formaldehydu.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

ZLOŽENIE, VZHĽAD A VLASTNOSTI


 

 

Cestná a železničná doprava.

SKLADOVANIE

Produkt sa plní priamo do izolovaných automobilových alebo železničných cisterien.

DOPRAVA

Živica sa používa ako spojivo pri výrobe sololitov (hardboard).

BALENIE

POUŽITIE

V dobre uzatvorených oceľových zásobníkoch pri teplote do 20°C. Z dôvodu vytvrdnutia lepidla nesmú byť zásobníky vystavené priamemu slnečnému žiareniu, ani byť v blízkosti vykurovacích telies. Pre dodržanie životnosti je potrebné dodržať doporučenú teplotu skladovania. Životnosť u odberateľa pri 20 °C je 30 dní.


 

Fenokol 48 EXF

Znak kvality

Jednotka

Hodnota

Obsah sušiny

% hm.

min. 48

Konzistencia Ford (20°C, 4 mm)

s

40 - 180

Dynamická viskozita pri 20°C

mPa.s

240 -1080

Obsah voľného formaldehydu

% hm.

max. 0,1

Obsah voľného fenolu

% hm.

max. 0,1

Obsah alkálií

% hm.

max. 5

Hustota pri 20°C

kg/m3

1210 ± 20

pH pri 20°C

 

10 - 12

 

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu.

Alkalický vodný roztok polykondenzátov fenolu a formaldehydu rezolového typu s modifikačným činidlom na úpravu sušiny. Je to viskózna kvapalina červenohnedej farby bez mechanických nečistôt s vodou obmedzene miešateľná. Počas skladovania stúpa viskozita vplyvom pokračujúcich reakcií produktov fenolu a formaldehydu.

 

 

 

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

ZLOŽENIE, VZHĽAD A VLASTNOSTI


 

V dobre uzatvorených oceľových zásobníkoch pri teplote do 20°C. Z dôvodu vytvrdnutia lepidla nesmú byť zásobníky vystavené priamemu slnečnému žiareniu, ani byť v blízkosti vykurovacích telies. Pre dodržanie životnosti je potrebné dodržať doporučenú teplotu skladovania. Životnosť u odberateľa pri 20 °C je 30 dní.

Cestná a železničná doprava.

 

SKLADOVANIE

Produkt sa plní priamo do izolovaných automobilových alebo železničných cisterien.

DOPRAVA

Živica je určená k lepeniu vodovzdorných preglejok a iných vrstvených materiálov za tepla a tlaku.

 

BALENIE

POUŽITIE


 

Novokol G

                                                              

Novokol GG


 

Novokol GG bez etanolu

Novokol GG sa skladuje v uzavretých kontajneroch a sudoch v suchých priestoroch pri teplote do 25°C, chránených pred teplom, slnečnými lúčmi a priamym plameňom. Za uvedených podmienok je životnosť živice najviac 6 mesiacov odo dňa výroby.

 


 

Cestná doprava.

SKLADOVANIE

1000 l IBC kontajnery, 200 l sudy.


 

DOPRAVA

Živica je používaná ako spojivo pri výrobe žiaruvzdorných upchávkových hmôt určených k uzatváraniu odpichových otvorov vysokých pecí – skupina aplikácie Refractories.

 

BALENIE

Znak kvality

Jednotka

Hodnota

Obsah sušiny (135°C, 1hod., 3g)

% hm.

min 60

Obsah vody

% hm.

max 3,0

Dynamická viskozita 25°C

mPas

5000 - 11000

Obsah voľného formaldehydu

% hm.

max. 0,1

Obsah voľného fenolu

% hm.

max. 2,0

Obsah etanolu

% hm.

0

Obsah monoetylénglykolu

% hm.

max. 45

pH

 

4 - 6

 

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu.

POUŽITIE

Polykondenzát fenolformaldehydovej živice novolakového typu v rozpúšťadle. Vyrába sa polykondenzáciou fenolu a formaldehydu v kyslom prostredí. Je to vysokoviskózna kvapalina červenohnedej farby bez mechanických nečistôt. Ako rozpúšťadlo sa používa monoetylénglykol v koncentrácii podľa požiadavky zákazníka.

 

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

 

 

ZLOŽENIE, VZHĽAD A VLASTNOSTI


 

 

Novokol GG sa skladuje v uzavretých kontajneroch a sudoch v suchých priestoroch pri teplote do 25°C, chránených pred teplom, slnečnými lúčmi a priamym plameňom. Za uvedených podmienok je životnosť živice najviac 6 mesiacov odo dňa výroby.


 

 

Cestná doprava.

SKLADOVANIE

1000 l IBC kontajnery, 200 l sudy.


 

DOPRAVA

Živica je používaná ako spojivo pri výrobe žiaruvzdorných upchávkových hmôt určených

k uzatváraniu odpichových otvorov vysokých pecí – skupina aplikácie Refractories.

BALENIE

Znak kvality

Jednotka

Hodnota

Obsah sušiny (135°C, 1hod., 3g)

% hm.

min 64

Obsah vody

% hm.

max 3,0

Dynamická viskozita 25°C

mPas

5000 - 11000

Obsah voľného formaldehydu

% hm.

max. 0,1

Obsah voľného fenolu

% hm.

max. 2,0

Obsah etanolu

% hm.

max. 10

Obsah monoetylénglykolu

% hm.

max. 35

pH

 

4 - 6

 

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu.

POUŽITIE

Polykondenzát fenolformaldehydovej živice novolakového typu v rozpúšťadle. Vyrába sa polykondenzáciou fenolu a formaldehydu v kyslom prostredí. Je to vysokoviskózna kvapalina červenohnedej farby bez mechanických nečistôt. Ako rozpúšťadlo sa používa monoetylénglykol a etylalkohol v koncentrácii podľa požiadavky zákazníka.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

 

 

ZLOŽENIE, VZHĽAD A VLASTNOSTI


 

 

Novokol G sa skladuje v uzavretých kontajneroch a sudoch v suchých priestoroch pri teplote do 25°C, chránených pred teplom, slnečnými lúčmi a priamym plameňom. Za uvedených podmienok je životnosť živice najviac 6 mesiacov odo dňa výroby.


 

 

Cestná doprava.

SKLADOVANIE

750 l kovové kontajnery alebo 1000 l IBC kontajnery, 200 l sudy


 

DOPRAVA

Živica je používaná ako spojivo pri výrobe žiaruvzdorných stavív – skupina aplikácie Refractories. Pri výrobe uhlikatých materiálov a na výrobu ochranných izolačných náterov len pre exteriéry.

BALENIE

Znak kvality

Jednotka

Hodnota

Obsah sušiny

% hm.

min 65

Obsah vody

% hm.

max 3,5

Konzistencia Ford (20°C, 4 mm)

s

300 - 1000

Obsah voľného formaldehydu

% hm.

max. 0,1

Obsah voľného fenolu

% hm.

max. 1,8

Merná hmotnosť

kg/m3

1100 -1200

Obsah monoetylénglykolu

% hm.

max. 20

Obsah etylalkoholu

% hm.

max. 17

pH

 

4 - 5

 

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu.

POUŽITIE

Polykondenzát fenolformaldehydovej živice novolakového typu v rozpúšťadle. Vyrába sa polykondenzáciou fenolu a formaldehydu v kyslom prostredí. Je to vysokoviskózna kvapalina červenohnedej farby bez mechanických nečistôt. Ako rozpúšťadlo sa používa monoetylénglykol a etylalkohol v koncentrácii podľa požiadavky zákazníka.

 

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

ZLOŽENIE, VZHĽAD A VLASTNOSTI


 

 

V dobre uzatvorených oceľových zásobníkoch pri teplote do 20°C. Z dôvodu vytvrdnutia lepidla nesmú byť zásobníky vystavené priamemu slnečnému žiareniu, ani byť v blízkosti vykurovacích telies. Pre dodržanie životnosti je potrebné dodržať doporučenú teplotu skladovania. Životnosť u odberateľa pri 20 °C je 30 dní.

 

Cestná a železničná doprava.

SKLADOVANIE

Produkt sa plní priamo do izolovaných automobilových alebo železničných cisterien.

DOPRAVA

Živica je určená k lepeniu vodovzdorných preglejok a iných vrstvených materiálov za tepla a tlaku.


 

BALENIE

Znak kvality

Jednotka

Hodnota

Obsah sušiny

% hm.

min. 45

Konzistencia Ford (20°C, 4 mm)

s

40 - 180

Dynamická viskozita pri 20°C

mPa.s

240 -1080

Obsah voľného formaldehydu

% hm.

max. 0,1

Obsah voľného fenolu

% hm.

max. 0,1

Obsah alkálií

% hm.

max. 5

Hustota pri 20°C

kg/m3

1210 ± 20

pH pri 20°C

 

10 - 12

 

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

 

POUŽITIE

Alkalický vodný roztok polykondenzátov fenolu a formaldehydu rezolového typu s modifikačným činidlom na úpravu sušiny. Je to viskózna kvapalina červenohnedej farby bez mechanických nečistôt s vodou obmedzene miešateľná. Počas skladovania stúpa viskozita vplyvom pokračujúcich reakcií produktov fenolu a formaldehydu.

 

 

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

ZLOŽENIE, VZHĽAD A VLASTNOSTI


 


 

V dobre uzatvorených oceľových zásobníkoch pri teplote 20-27°C. Zásobníky nesmú byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu, ani byť v blízkosti vykurovacích telies. Pre dodržanie životnosti, ktorá sa overuje miešateľnosťou živice s vodou, je potrebné dodržať doporučenú teplotu skladovania 20-27°C. Doba životnosti u odberateľa je 14 dní pri dodržaní podmienok skladovania.

 

Cestná a železničná doprava.

SKLADOVANIE

Produkt sa plní priamo do izolovaných automobilových alebo železničných cisterien.

DOPRAVA

Živica je určená na spájanie minerálnych a sklenených vlákien za tepla pri výrobe zvukovo a tepelne izolačných materiálov.


 

BALENIE

Znak kvality

Jednotka

Hodnota

Obsah sušiny (135°C, 1hod.,3g)

% hm.

52 ± 1

Obsah voľného formaldehydu

% hm.

max 0,1

Obsah voľného fenolu

% hm.

max 0,6

Obsah dusíka (N2)

% hm.

max 7,5

Miešateľnosť s vodou (10 g na 250 ml)

 -

1 : 25

B-čas (130 °C)

min

3-7

pH pri 20°C

 

9 – 10

Hustota (20 °C)

kg/m3

1200 ± 20

 

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu.

POUŽITIE

Vodný roztok polykondenzátu fenolu a formaldehydu rezolového typu vyrobený pomocou katalyzátora hydroxid draselný. Vo výrobku je zapracované modifikačné činidlo za účelom úpravy sušiny a B-času. Je to nízko viskózna kvapalina červenohnedej farby bez mechanických nečistôt.

 

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

ZLOŽENIE, VZHĽAD A VLASTNOSTI